Mål: 3968-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 249-2019/54.

Om avgörandet

Målnummer
3968-19
Måltyp
Allmän handling och personuppgiftsskydd