Mål: 707-19

Dom i mål om sjukersättning

Fråga i mål om sjukersättning hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbetsmarknaden.

Om avgörandet

Målnummer
707-19
Måltyp
Socialförsäkring