Mål: 707-19

HFD 2019 ref. 48

HFD 2019 ref. 48

Fråga i mål om sjukersättning hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbets-marknaden.

Om avgörandet

Målnummer
707-19
Måltyp
Socialförsäkring
Lagrum
33 kap. 5 och 10 §§ socialförsäkringsbalken