Mål: 772-19

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg 50 genom Ludvika, delen Mossplan-Kajvägen (vägplan 5), Ludvika kommun, Dalarnas län.