Mål: 940-19

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg 50 genom Ludvika, delen Valhallavägen (vägplan 3), Ludvika kommun, Dalarnas län.