Mål: 4501-19

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg 50 genom Ludvika, delen korsning vid Mossplan (vägplan 4), Ludvika kommun, Dalarnas län.