Mål: 17--18-19

HFD 2019 not. 39

HFD 2019 not. 39

Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av att frågan inte var av det slaget att det fanns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.