Mål: 17--18-19

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.