Mål: 3594-18

HFD 2019 not. 7

HFD 2019 not. 7

Ett förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt har undanröjts och ansökan avvisats eftersom underlaget varit bristfälligt.