Mål: 2658-18

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.