Mål: 2658-18

HFD 2019 not. 5

HFD 2019 not. 5

Förhandsbesked om inkomstsskatt.