Mål: 3977-18

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.