Mål: 4817--4841-17

Dom i mål om inkomstskatt

Fråga om tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln efter att prövningstillstånd meddelats till följd av HFD 2018 ref. 54.