Mål: 1005-18

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.