Mål: 1005-18

HFD 2019 not. 13

HFD 2019 not. 13

Förhandsbesked om inkomstskatt.