Mål: 3873-18

HFD 2019 not. 12

HFD 2019 not. 12

Fastighetsskatt ska tas ut med 0,5 procent av taxeringsvärdet på taxeringsenheter med vindkraftverk om en tillämpning av den för vindkraftverk särskilda skattesatsen om 0,2 procent leder till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.

Dom i mål om fastighetsskatt

Fråga om med vilken procentsats som fastighetsskatt ska tas ut avseende vindkraftverk.