Mål: 3873-18

Dom i mål om fastighetsskatt

Fråga om med vilken procentsats som fastighetsskatt ska tas ut avseende vindkraftverk.