Mål: 1478--1482-19

Beslut i mål om anstånd med betalning av saktter och avgifter

Tillstånd till prövning i KR; anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter 2012.