Mål: 1478--1482-19

HFD 2019 not. 19

HFD 2019 not. 19

Anstånd med betalning av skatt - prövningstillstånd i kammarrätten.