Mål: 5563-17

HFD 2019 not. 3

HFD 2019 not. 3

Sjukpenninggrundande inkomst.

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.