Mål: 5563-17

HFD 2019 not. 3

HFD 2019 not. 3

Sjukpenninggrundande inkomst.