Mål: 5563-17

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.