Mål: 6518-17

HFD 2019 not. 4

HFD 2019 not. 4

En begäran om utbetalning av assistansersättning till den försäkrade får inte avslås på den grunden att den anordnare som den försäkrade anlitat inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.