Mål: 6518-17

Dom i mål om assistansersättning

Fråga om utbetalning av assistansersättning till en försäkrad kan vägras på grund av att den anlitade assistansanordnaren inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om avgörandet

Målnummer
6518-17
Måltyp
Socialförsäkring