Mål: 6506-18

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.