Mål: 6506-18

HFD 2019 not. 6

HFD 2019 not. 6

Rätt att ta del av allmän handling.