Mål: 6833-18

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.

Om avgörandet

Målnummer
6833-18
Måltyp
Allmän handling och personuppgiftsskydd