Mål: 455-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Överklagande av Partibidragsnämndens beslut att inte lämna ut allmän handling.