Mål: 1371-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-02-22 i ärende 81-2019/54.