Mål: 1137-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling av Kammarrätten i Stockholms administrativa beslut 2019-02-15 i ärende KST2019/92.