Mål: 1137-19

HFD 2019 not. 16

HFD 2019 not. 16

Rätt att ta del av allmän handling.