Mål: 3841-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut den 2 juli 2019 i ärende 243-2019/54