Mål: 6279-18

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut att anta förordningen (2018:1619) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.