Mål: 6244-18

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut att anta förordningen (2018:886) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Om avgörandet

Målnummer
6244-18
Måltyp
Rättsprövningar