Mål: 2063-17

HFD 2019 not. 2

HFD 2019 not. 2

Rättsprövning av beslut om avstängning av enskild vägs anslutning till allmän väg.