Mål: 415-18

HFD 2019 not. 1

HFD 2019 not. 1

Fråga om regeringen borde ha meddelat ett bolag tillstånd att bedriva lotterier och vadhållning om pengar för allmänheten enligt då gällande lotterilagen (1994:1000).

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan av Finansdepartementets beslut angående speltillstånd.