Mål: 706-18

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning (inget regeringsbeslut uppgivet).