Mål: 6179-18

HFD 2019 not. 8

HFD 2019 not. 8

Rättsprövning. 

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av Justitiedepartementets beslut om åtalstillåtelse.