Mål: 6179-18

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av Justitiedepartementets beslut om åtalstillåtelse.