Mål: 6179-18

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av Justitiedepartementets beslut om åtalstillåtelse.

Om avgörandet

Målnummer
6179-18
Måltyp
Rättsprövningar