Mål: 5647-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av Näringsdepartements beslut gällande bygglov på fastigheten Boden 2:129.

Om avgörandet

Målnummer
5647-18
Måltyp
Rättsprövningar