Mål: 390-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; utvidgat strandskydd för Nynäshamns kommun.

Om avgörandet

Målnummer
390-18
Måltyp
Rättsprövningar