Mål: 6174-18, 6175-18, 6177-18

HFD 2019 ref. 50

HFD 2019 ref. 50

Ingående mervärdesskatt som hänför sig till en installation av en solcellsanläggning på en bostads-byggnad omfattas inte av avdragsförbudet för stadig-varande bostad till den del skatten kan anses hänförlig till skattepliktig försäljning av el.