Mål: 229-18

HFD 2019 not. 9

HFD 2019 not. 9

Rättsprövning. 

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning, utvidgat strandskydd för Haninge kommun.