Mål: 6534-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning rörande fastställelse av vägplan.