Mål: 6534-18

HFD 2019 not. 10

HFD 2019 not. 10

Rättsprövning av beslut om fastställelse av vägplan.