Mål: 1163-19

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av Justitiedepartementets beslut gällande överförande av straffverkställighet från Thailand.