Mål: 6035-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut gällande järnvägsplan, dubbelspår på Roslagsbanan, sträckan Täby kyrkby - Kragstalund, inom Täby och Vallentuna kommuner.