Mål: 6976-18

Beslut i mål om rättsprövning m.m.

Ansökan om rättsprövning i fråga om statschefens tillkännagivande vid konselj den 12 mars 2018.