Mål: 2451-19

HFD 2019 not. 28

HFD 2019 not. 28

En ansökan om förhandsbesked i frågan om sökanden är obegränsat skattskyldig i Sverige p.g.a. stadigvarande vistelse här har avvisats då de vistelser som låg till grund för bedömningen redan vid tiden för ansökan hade ägt rum.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt