Mål: 2659-19

Dom i mål om förahandsbesked om inskomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.