Mål: 2659-19

HFD 2019 not. 27

HFD 2019 not. 27

Förhandsbesked om inkomstskatt.