Mål: 236-19

HFD 2019 not. 26

HFD 2019 not. 26

Förhandsbesked om inkomstskatt.