Mål: 236-19

HFD 2019 not. 26

HFD 2019 not. 26

Förhandsbesked om inkomstskatt. 

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.