Mål: 4700-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativt ärende dnr 282-2019/54.

Om avgörandet

Målnummer
4700-19
Måltyp
Allmän handling och personuppgiftsskydd