Mål: 843--844-18

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

Fråga om hur bestämmelserna om avdrag för kostnader för tryggande av pensionsutfästelser ska tillämpas på utfästelser till anställda i en utländsk filial som har lämnats och tryggats enligt en pensionsordning i det land där filialen är etablerad.

Om avgörandet

Målnummer
843--844-18
Måltyp
Skatt