Mål: 5002-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 323-2019/54.