Mål: 5090-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Överklagande av Kammarrätten i Stockholms administrativa beslut 2019-09-13, dnr KST 2019/321.