Mål: 4842-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-09-05, dnr 310-2019/54.