Mål: 3573-18

HFD 2019 ref. 51

Referat

Innebörden av Skatteverkets kommunikationsskyldighet.