Mål: 1962-19

HFD 2019 not. 29

HFD 2019 not. 29

SGI-skydd. 

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

Fråga om en försäkrad, som varit tjänstledig från sitt arbete för studier, i visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning.