Mål: 1959-19

HFD 2019 ref. 56

Referat

Behov av hjälp med sminkning ingår inte i det grundläggande behovet personlig hygien enligt 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.