Mål: 5691-18

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
5691-18
Måltyp
Skatt