Mål: 4345-18

HFD 2019 not. 30

HFD 2019 not. 30

Rättsprövning, strandskydd. 

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fråga om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun.