Mål: 4345-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fråga om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun.