Mål: 4345-18

HFD 2019 not. 30

HFD 2019 not. 30

Rättsprövning, strandskydd.