Mål: 4345-18

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fråga om utvidgat strandskydd för Österåkers kommun.

Om avgörandet

Målnummer
4345-18
Måltyp
Rättsprövningar