Mål: 1595-19

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning vilken kontrolleras genom enskilda mätare i varje lägenhet, har ansetts vara fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Om avgörandet

Målnummer
1595-19
Måltyp
Skatt
EU-rätt