Mål: 3189-18

HFD 2019 ref. 57

Referat

Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn (I-III).

Dom i mål om ansökan om förnamn

Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn (I-III).